Historie Napoleonských válek

Kyrysník

Byl příslušník těžkého jezdectva. Jeho zbroj tvořil oboustranný kyrys (pozůstatky brnění ze 17. století). Jeho zbroj tvořily palné a sečné či bodné zbraně. Měl velké kožené boty až ke kolenům, což mu umožňovalo pohyb ve špatněpřístupných oblastech. Zezačátku měli mnoho prvků ze 17. století jako např. zavřenou helmu, ale v 18. a 19. století se značně zredukovaly.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.