Historie Napoleonských válek

Josef Bonaparte (1768-1844)

Jako Napoleonův sourozenec si byl s Napoleonem věkově nejbližší. Jejich vztah, však bývá popisován jako napjatý. S Napoleonem navštěvoval internát v Autunu. Později se rozhodl studovat práva, po vzoru svého otce v italské Pise. Oženil se  se s Julii Claryovou (1771-1845). Napoleon v rooce 1806 hledal někoho na Neapolský trůn, a Josef se jevil jako skvělí kandidát a proto ho Napoleon dosadil do čela Neapole což byla Josefova šťastná etapa života. Později ho Napoleon dosadil do čela španělska, kde si nezískal srdce nikoho, nýbrž si z něj ještě tropili žerty. Roku 1813 kdy se jeho postavení ve Španělsku zhoršuje, Napoleon dosadí na trůn minulého krále a Josef odjede do Ameriky a věnuje se farmaření poblíž New Yorku.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.