Historie Napoleonských válek

Karolina Bonaparte

Jednou Karolina zahořela láskou k Napoleonovu podřízenému generálu Joachymu Muratovi, a roku 1800 se s ním provdala. Když Napoleon roku 1806 zakládá Rýnský spolek, potřebuje dosadit schopné zástupce na velkovévodský trůn. Karolina a Murat se tedy usazují na zámku Benrath. Karolina se především zajímala o politiku a věci své země, a Joachym byl s Napoleonem ve válce. V roce 1815 se opět postaví za Napoleona a po jeho pádu za to bude její manžel popraven.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.