Historie Napoleonských válek

Ludvík Bonaparte

Po revolučních změnách se mnoho zemí přesto pořád zmítá v revoluci. Mezi tyto země patřila i Batavská republika-budoucí holandsko, zmítaná jednou krizí za druhou. Zde pro Císaře Napoleona právě hraje velkou roli jeho bratr Ludvík. Roku 1806 se Napoleon rozhodne že tato zdecimovaná země se musí stát monarchií v rámci císařství. Napoleon tedy posílá Ludvíka do Holandska. Ludvík se tedy pilně učí Holandsky, ale přesto se mu podaří pokazit svou nástupní řeč. Místo toho, aby se prohlásil králem Holandska se prohlásí za králíka z Holandska. Potom se s vervou pouští do vládnutí, částečně reformuje práva a zákony. Získá si srdce Holanďanů, ale to vše se nečekaně zvrtne, jelikož Napoleon nařídil přistoupit ke kontinentální blokádě Anglie. Ludvík a Holanďné to však nečekaně často obchází a tím velice rozruší bratra. K Ludvíkově nevoli ho bratr donutí roku 1810 abdikovat a Batavská republika se stane součástí francouzského císařství.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.