Historie Napoleonských válek

Bitva u Slavkova

Tato bitva se odehrála 2. prosince roku 1805 na území dnešní České republiky, tedy u Slavkova, města ležícího poblíž Brna na jižní Moravě. Utkala se zde ruská, rakouská a francouzská vojska. Jako vítězná země z této bitvy vyšla Francie. Napoleon se v tuto dobu zdržoval na zámku Slavkov (který si mimochodem mimořádně oblíbil). Jeho armáda byla roztroušena okolo tohoto zámku. Plán Napoleonových nepřátel byl prostý- nedovolit Napoleonově armádě se semknout dohromady. Jakmile zaútočili, Francouzi se vzmohli jen na chabý protiútok. Avšak spojená armáda Rusů a Rakušanů zapomněla na Napoleonovy Mameluky, které nedávno před bitvou naverboval. Ty měl schované v povzdálí, kde pouze vyčkávali, kdy budou moci zasadit smrtelný úder spojené armádě. Tedy, jakmile tmu a ticho rozčísly první tupé výstřely z mušket Napoleonova armáda se dala na útěk. Což bylo velice podezřelé avšak byla to pouze finta z Napoleonovy strany. Jakmile je spojená armáda začala pronásledovat, tak se ze tmi vyřítila jízda Mameluků a začala (pro ně lehká) bitva. Mamelukové (opojení hašišem) využili moment překvapení a se spojenou armádou to od této chvíle šlo z kopce. Potom co jistý generál z ruské armády poslal část svého vojska na rybníky, dalo se očekávat že jich mnoho nepřejde. V rybnících zahynule přes 8 000 vojáků. Po Napoleonově vítězné bitvě se Rakousko muselo dát Napoleonovi část země a složitě se vykoupit. Avšak rusko využilo své geografické vzdálenosti a stáhlo se a vyčkávalo, což byl mimořádně chytrý tah.

Soubor:Austerlitz-baron-Pascal.jpg

Obrázek zdroj wikipedia

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.